Helhetslösning

HELHETSLÖSNINGEN ÄR VÅRT KONCEPT -  SÅ HÄR GÅR DET TILL

TELEFONMÖTE
För att reda ut förutsättningarna för just din poolbyggnation. Vi tar sedan reda på vilka tillstånd som krävs samt vilka lagar och förordningar som gäller för din tomt/placering.

HEMBESÖK
Vi kommer sedan på hembesök för att se förutsättningarna och för att ta drönarbilder och hitta den bästa lösningen för er.

OFFERT
Först efter att vi har tagit reda på förutsättningarna och bestämt vilka lösningar som passar er kan vi skicka en offert till dig, denna är då komplett med allt som skall göras.

GODKÄND OFFERT
När offerten är godkänd får ni ett ordererkännande med redovisning av överenskommelsen gällande markarbete, produkter och själva projektplaneringen. Allt för att ni skall ha koll på vad som sker och när.

MARKARBETE
Etablering, grävning och bortforsling av material görs. Sedan underlagsarbete med dränering och stabil markbädd för att kunna placera stommen på.

MONTAGE AV STOMME
Stommen lyfts in och förankras ihop. Betongplatta gjuts på insida elementen och stålglättas för att få en plan och slät botten utan kännbara håligheter eller utbuktningar.

MONTAGE POOL
Håltagning i stommen görs så att montage av insides pooldetaljer kan göras. Reningsverk, värmedetaljer och eventuell extra desinficering monteras ihop med övriga cirkulationsdetaljer. Pooltäckning monteras beroende på typ av sådan och om eventuellt färdigt pooldäck krävs för detta. Har överenskommelse gjorts om färdigt pooldäck från Poolmakarna, har detta byggts klart i anslutning till färdigt montage och överlämning. Pooltäckningen kan då monteras.

FÄRDIGSTÄLLANDE OCH KONTROLL
Igångsättande av anläggning och funktionskontroll av flödes och övrig apparatur görs.

ÖVERLÄMNING
Genomgång av anläggning ihop med instruktioner om hur allting skall skötas, görs ihop med er och överlämning sker.

DRIFT OCH UNDERHÅLL
Vi finns tillgängliga för våra poolkunder och utför service och underhåll. Om du önskar så tecknar vi ett underhållsavtal där vi tar ansvar för våröppning och höststängning av poolen och i samband med dessa tillfällen gör vi funktionskontroll på all monterad utrustning.

Vill du veta mer? Kontakta oss på Poolmakarna